Όροι Χρήσης

workshops.doctv.gr

Cookies

Το DOC TV μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη στους ιστοτόπους του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν ανακτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη πρόσβαση του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του DOC TV και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του DOC TV είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης των ιστοτόπων του DOC TV μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του DOC TV, ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων σελίδων του DOC TV δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή σελίδες αυτές.
Το DOC TV συμμορφώνεται πλήρως με τον γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει για κανένα άλλο λόγο πέραν αυτών που αναφέρονται στους όρους χρήσης του κάθε ιστοτόπου. Όπου υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να τροποποιήσουν τα στοιχεία που μας κοινοποιούν. Στον ιστότοπο αυτό (workshops.doctv.gr) οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν και τροποποιήσουν τα στοιχεία τους, εφόσον συνδεθούν στο λογαριασμό τους εκεί.

Κοινωνικά Μέσα

Το DOC TV χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Facebook και συγκεκριμένα τον μηχανισμό Facebook Connect, προκειμένου να δώσει την δυνατότητα στους επισκέπτες των ιστοτόπων του, να σχολιάζουν δημόσια μέσω του λογαριασμού τους που διατηρούν στο Facebook. Το DOC TV δηλώνει ρητά ότι δεν λαμβάνει γνώση των ονομάτων των επισκεπτών που συμμετέχουν με αυτό τον τρόπο πέραν της εμφανούς τους συμμετοχής. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας (privacy) της πλατφόρμας και μπορούν να βρεθούν εδώ.

Τιμές εργαστηρίων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας workshops.doctv.gr δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. ο οποίος προστίθεται κατά την εξόφληση της συμμετοχής. Οι τιμές αυτές αφορούν τα εργαστήρια και τις θέσεις συμμετοχής οι οποίες είναι διαθέσιμες σε αυτά, ενώ το DOC TV επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές.

Ακυρώσεις – Αλλαγές

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια στον προκαθορισμένο χρόνο ή χώρο, το workshops.doctv.gr διατηρεί το δικαίωμα εκ νέου προγραμματισμού του χώρου ή του χρόνου του εργαστηρίου, υποχρεούται δε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες μέσω e-mail ή τηλεφώνου, για την αλλαγή της ημερομηνίας ή του χώρου πραγματοποίησης του εργαστηρίου.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη συμμετοχή του σε εργαστήριο του workshops.doctv.gr, έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την πραγματοποίηση του εργαστηρίου στο οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη και με επιστροφή του κόστους συμμετοχής σε αυτόν από το workshops.doctv.gr. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επικοινωνήσει εγγράφως με το [email protected] ενημερώνοντας για την αίτηση του αυτή εντός του χρονικού ορίου που προαναφέρθηκε.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αλλαγή τμήματος της ίδιας ενότητας (άλλης μέρας/ώρας) εφόσον στο τμήμα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις, μέχρι είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του εν λόγω εργαστηρίου. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επικοινωνήσει εγγράφως με το [email protected] ενημερώνοντας για την αίτηση του αυτή εντός του χρονικού ορίου που προαναφέρθηκε.

Ασφάλεια Δεδομένων & Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου workshops.doctv.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013)

Το DOC TV αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνουν την εταιρία ότι συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Το DOC TV δύναται να διανέμει για επεξεργασία σε συνεργάτες του τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, οι οποίοι συνεργάτες θα έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν με τους χρήστες με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν οι χρήστες ή την αξιολόγηση των προϊόντων του workshops.doctv.gr μέσω ερευνών ικανοποίησης πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα workshops.doctv.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από το DOC TV. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω του Λογαριασμού, και έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιεί και να τα ενημερώνει.

Ο καταναλωτής με τη συμμετοχή του στον ιστότοπο worskshops.doctv.gr, δηλώνει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το DOC TV και το workshops.doctv.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να ανανεώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Το workshops.doctv.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία DOC TV Μ.Ε.Π.Ε., Διαδικτυακές Υπηρεσίες, με έδρα την οδό Σεβαστείας 41, 15771, στην Αθήνα, και με στοιχεία επικοινωνίας: 210 7473010 & [email protected]

Πνευματική ιδιοκτησία

To περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα του DOCTV.GR. Η αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τα μέρη του περιεχομένου που δημοσιεύονται με άδεια χρήσης Creative Commons CC3.0, και έχουν αντίστοιχη σήμανση. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα άλλων οργανισμών ή εταιρειών, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

location

 210.7481.342

location

created by DOC TV Specials & Libertad

location

copyright doctv.gr | 2016-2018

location

have a nice day!

Workshops Newsletter

Εγγραφείτε εδώ, για να λαμβάνετε πληροφορίες για καινούργια εργαστήρια και προσφορές.

You have Successfully Subscribed!